Credite cu porțiune de GRANT condiționat pentru tineri și femei antreprenori FIDA VIII

Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de grant

 • sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat, sub orice formă juridică, și au toate permisele, licențele și aprobările necesare pentru desfășurarea activității de afaceri;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
 • se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro;
 • se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 • se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 • activitatea este bazată pe proprietatea privată, deținută (membri/fondatori) și administrată de cetățeni moldoveni, tineri bărbați până la 40 de ani și/sau femei;
 • suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare.

Solicitanți ne-eligibili

Vor fi considerate ne-eligibili întreprinderile care:

 • sunt insolvabile, în faliment sau implicate în astfel de acțiuni și alte procese juridice similare;
 • solicită finanțare pentru investiții care urmează a fi utilizate de întreprinderi terțe, inclusiv afacerile operate în aceeași gospodărie.
 • sunt asociați în afacere cu investitori străini.
 • au datorii la impozite si taxe la bugetul public de stat
 • entitățile sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți*
 • entitățile care au beneficiat anterior de GRANT, sau în care soțul / soția acționează ca fondator / membru și care este implicat în aceeași afacere de familie și a beneficiat indirect de grant datorită proprietății comune cu fondatorul / membrul entității care anterior a primit grant din cadrul PRRECI sau proiectele în curs de derulare ale IFAD.**

Activități eligibile

 • Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis;
 • Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor;
 • Sortarea, procesarea, calibrarea, ambalarea, etichetarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutun, culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
 • Agroturism (construcția /reconstrucția și renovarea pensiunilor agroturistice, achiziționarea de animale, echipamente și utilaje necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activitățile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, mașini și echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; mașini și instalații pentru încălzire termică etc.
 • Altele conexe activităților agricole.

SUMA

Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 1.000.000 MDL, care include:

 • porțiune de grant – 40% din valoarea pachetului financiar, dar care nu va depăși 320.000 MDL
 • porțiunea de credit – 60%, maxim până la 680 000 MDL

Contribuția beneficiarilor:

  Minimum 10% din costul total al proiectului de investiții: în numerar sau bunuri materiale.

Termenul creditului

 • Minim 12 luni, maxim 5 ani***
 • Perioada de grație se va aplica numai pentru rambursarea principalului credit, nu și pentru dobânzi.
 • Pentru a fi eligibil pentru porțiunea de grant, împrumutul trebuie să fie eliberat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Activitățile și cheltuielile ce nu pot fi finațate

Activități ne-eligibile

 • Producerea, procesarea și comercializarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturi alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și tutun,
 • Comerțul (cu excepția achiziționării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii)
 • Construcția de case de locuit, clădiri administrative și comerciale
 • Activități de transport pasageri / lucrători, servicii de taxi, mașini personale

Cheltuieli ne-eligibile:

  Plata oricăror impozite (inclusiv TVA) sau datorii, asigurare
 • Achiziționarea / închirierea terenurilor și a clădirilor de producție / depozitare existente
 • Achiziționarea de pesticide și alte bunuri și activități nocive pentru mediu
 • Imobilizări necorporale (costuri legate de achiziționarea de licențe, cote părți, drepturi de producție și alte drepturi acordate de organismele publice)
 • Jocuri de noroc, divertisment, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare
*** Estea condiția pe care oferă OCN MikroKapital Company SRL condorm Politicii interne