Proiectul de Reziliență Rurală (FIDA VII)

este finanțat din Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA), acordat Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea dezvoltării sectorului real.

CINE POATE BENEFICIA?

 1. pentru Întreprinderi Micro -producerea,depozitarea,sortarea,prelucrarea productiei agricole,servicii pentru agricultura,infiintarea plantatiilor multianuale,agroturism rural;
 2. pentru Tinerii Antreprenori – toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non-agricole generatoare de venituri din mediul rural;
 3. pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – toate activitățile după cum urmează:
 • producerea, recoltarea și procesarea fructelor, pomușoarelor, legumelor atât în sere cat și în spații neprotejate, plantelor medicinale și aromatice, ierburi, semințe si material săditor, culturi de câmp, inclusiv tehnice, struguri de masă, pomi și arbuști meliferi (cu excepția soiurilor tehnice de struguri, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a spațiilor verzi);
 • creșterea șeptelului, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentelor și utilajelor agricole;
 • depozitarea, sortarea, procesarea, ambalarea produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri și a tutunului);
 • construcția depozitelor, halelor, frigiderelor și a altor facilități de depozitare a produselor agricole proprii, inclusiv semințe, material săditor sau pentru prestarea de servicii (cu excepția construcțiilor și edificiilor ce urmează a fi date în locațiune altor entități);
 • servicii pentru agricultură;
 • agroturismul rural;
 1. pentru Femei micro antreprenoare: cetățene ale Republicii Moldova, care își desfășoară activitatea antreprenorială vulnerabila la schimbările climatice, sub orice formă organizatorică-juridică:
 • veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu a depășit 1 milion de lei,
 • suprafața totală a terenurilor (în proprietate și în arendă) aflată în gestiune a tuturor membrilor Gospodăriei nu va depăși 10 hectare,
 • activitatea economică se bazează pe proprietate private, este fondată și administrată de femei,
 • dispune de toate licențele și autorizațiile necesare și obligatorii pentru desfășurarea activității economice.

SUMA,TERMEN,CONTRIBUTIA

Micro Antreprenori – membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut Tineri Antreprenori(cota de participare în capitalul întreprinderii este deținută în proporție de cel puțin 50% de către tineri) Întreprinderi Mici și Mijlocii Micro întreprinderilor vulnerabile la schimbările climatice conduse de femei
Suma sub-împrumutului Termenul *** Maximum 300 000 MDL. Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație Maximum echiv. a 100 000 USD Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație Maximum echivalentul a 250 000 USD Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație Maximum 300.000 MDL, care va include porțiunea de grant: Până la suma de 105. 000 MDL se aplică proporția grant 80%, dar nu mai mult de 84.000 MDL, porțiunea de credit – 20 %, dar nu mai mult de 21.000 MDL. În cazul în care solicitanții de finanțare intenționează să implementeze proiecte investiționale mai mari, porțiunea de credit poate fi majorată până la 216.000 MDL, însă suma porțiunii de grant nu va depăși în orice caz 84.000 MDL.Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație
Contribuția beneficiarului Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional – sub forma de mijloace bănești sau bunuri materiale. Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional – sub forma de mijloace bănești sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării sub-proiectului. Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional – sub forma de mijloace bănești sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării sub-proiectului. Min. 5 % din costul total al investiției

Este posibilă finanțarea retroactivă în termen de cel mult 90 de zile calendaristice din data efectuării plăților cheltuielilor eligibile.

Activitățile care nu pot fi finanțate

 • Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), a datoriilor, asigurări;
 • Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;
 • Procurarea /arenda pământului și a edificiilor existente de producere/depozitelor;
 • Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și a oricăror produse din tutun;
 • Comerțul, repararea, amanetarea articolelor de giuvaierie din metale prețioase, alte activități similare;
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii – ex: vitrine frigorifice, transport cu cameră frigorifică pentru comercializarea propriei producții în piețe, etc.);
 • Procurarea de pesticide și a altor bunuri, servicii și activități nocive pentru mediu;
 • Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituții publice);
 • Jocuri de noroc, activități de agreement și divertisment, restaurante, baruri, alte activități similare;
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • Asistență socială și servicii educaționale.
*** Conditii pe care oferă OCN MikroKapital Company SRL condorm Politicii interne