Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică (FIDA VI)

este finanțat din Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA), acordat Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea dezvoltării sectorului real.

CINE POATE BENEFICIA?

 • persoane fizice și juridice în orice formă organizatorico-juridică, care își desfășoară activitatea antreprenorială în toate domeniile economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.), generatoare de venituri , pe tot teritoriul țării, inclusiv întreprinderile noi create.

SUMA

 • pînă la echivalentul a 250 mii USD pentru investiții și/sau capital circulant ***

TERMEN

 • credite investiţionale – până la 5 ani.
 • capital circulant – până la 3 ani.

SCOPUL

 • investiții în toate tipurile de activități ale economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.) , inclusiv capital circulant independent pe tot teritoriul țării:

Contribuția beneficiarului – min. 10% din valoarea totală a proiectului investițional.

Activitățile care nu pot fi finanțate

 • Cheltuielile pentru mărfurile finite pentru revânzare
 • Refinanțarea datoriilor existente
 • Plata taxelor și a impozitelor
 • Construcția caselor de locuit
 • Procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare
 • Producerea băuturilor alcoolice
 • Producerea, procesarea și ambalarea produselor din tutun
 • Activități de transport a pasagerilor/muncitorilor
 • Nu se finanțează retroactiv cheltuielile deja efectuate ale beneficiarului
***Estea valoarea maximă pe care oferă OCN MikroKapital Company SRL condorm Politicii interne