Proiectul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol (FIDA 5)

este finanțat din Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA), acordat Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea dezvoltării sectorului real.

CINE POATE BENEFICIA?

 • persoane fizice și juridice în orice formă organizatorico-juridică, care își desfășoară activitatea antreprenorială în toate domeniile economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.), generatoare de venituri., pe tot teritoriul țării, inclusiv întreprinderile noi create.

SUMA

 • pînă la echivalentul a 250 mii USD pentru investiții și/sau capital circulant ***

TERMEN

 • credite investiţionale – până la 5 ani.
 • capital circulant – până la 3 ani.

SCOPUL

 • Investiții în toate tipurile de activități ale economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.) , inclusiv capital circulant independent pe tot teritoriul țării:

Contribuția beneficiarului fără aport propriu

Activitățile care nu pot fi finanțate

 • Refinanțarea datoriilor existente, sau dacă cheltuielile propuse spre finanțare au mai fost creditate din alte surse bancare
 • Plata impozitelor, taxelor
 • Construcția caselor de locuit
 • Procurarea sau arendarea pământului
 • Procurarea pesticidelor
 • Producerea băuturilor alcoolice
 • Sub-proiectele, care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului
 • Cheltuieli de finanțare a procurărilor de mărfuri finite pentru revânzare
***Estea valoarea maximă pe care oferă OCN MikroKapital Company SRL condorm Politicii interne