Programul de Servicii Financiare Rurale și Marketing (FIDA IV)

este finanțat din Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA), acordat Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea dezvoltării sectorului real.

CINE POATE BENEFICIA?

 • persoane fizice și juridice în orice formă organizatorico-juridică, care își desfășoară activitatea antreprenorială în toate domeniile economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.)

SUMA

 • pînă la echivalentul a 250 mii USD pentru investiții și/sau capital circulant ***

TERMEN

 • credite investiţionale – până la 5 ani.
 • capital circulant – până la 3 ani.

SCOPUL

 • investiții în toate tipurile de activități ale economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.) , inclusiv capital circulant independent pe tot teritoriul țării:

Contributia beneficiarului- min. 20% din valoarea totală a proiectului investițional.

Activitățile care nu pot fi finanțate

 • Refinanțarea datoriilor existente
 • Plata impozitelor, taxelor
 • Construcția caselor de locuit
 • Procurarea sau arendarea pământului
 • Procurarea pesticidelor
 • Proiecte ce dăunează mediul înconjurător
 • Procurarea produselor finite în scopul revânzării
***Estea valoarea maximă pe care oferă OCN MikroKapital Company SRL condorm Politicii interne