Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (FIDA 3)

este finanțat din Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA), acordat Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea dezvoltării sectorului real.

CINE POATE BENEFICIA?

 • persoane fizice și juridice în orice formă organizatorico-juridică, care își desfășoară activitatea antreprenorială în toate domeniile economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț) etc.

SUMA

 • pînă la echivalentul a 250 mii USD pentru investiții și/sau capital circulant ***

TERMEN

 • credite investiţionale – până la 5 ani.
 • capital circulant – până la 3 ani.

SCOPUL

 • investiții în toate tipurile de activități ale economiei naționale (agricultură, producere, servicii, comerț etc.) , inclusiv capital circulant independent pe tot teritoriul țării:

Contributia beneficiarului- min. 20% din valoarea totală a proiectului investițional.

Activitățile care nu pot fi finanțate

 • Refinanțarea datoriilor existente
 • Plata impozitelor, taxelor
 • Construcția caselor de locuit
 • Procurarea sau arendarea pământului
 • Procurarea pesticidelor
 • Proiecte ce dăunează mediului înconjurător
 • Procurarea produselor finite în scopul revânzării
 • Producerea băuturilor alcoolice
 • Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri
 • Microbuze/activități de transportare a pasagerilor
***Estea valoarea maximă pe care oferă OCN MikroKapital Company SRL condorm Politicii interne