Proiectul de Finanțare Rurală și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FIDA 1)

este finanțat din Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA), acordat Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea dezvoltării sectorului real.

CINE POATE BENEFICIA?

 • persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea antreprenorială în toate domeniile de activitate agricolă și non-agricolă generatoare de venituri;
 • sunt înregistrate şi activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului;
 • dispun de un număr de angajaţi nu mai mare de 245 persoane;
 • volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 50 ml. lei moldoveneşti;
 • sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în totalmente private, fără ponderea capitalului de stat;
 • corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;

SUMA

 • până la 500 mii USD – pentru investiţii, capitalul circulant aferent investiţiilor poate constitui nu mai mult de 50%.
 • până la 50 mii USD – pentru capital circulant ***.

*** Nu vor fi acceptate proiectele din domeniul comerţului

TERMEN

 • credite investiţionale – până la 5 ani.
 • capital circulant – până la 2 ani.

SCOPUL

 • revitalizarea/replanificarea plantaţiilor neproductive;
 • plantarea noilor suprafeţe (plantaţii perene fructifere, nucifere, pomuşoare, plante decorative şi arbuşti, ierburi aromatice şi plante etero-oleaginoase, floricultură (plante medicinale şi decorative), legume, condimente, fâşii forestiere);
 • amenajarea spaţiilor verzi (arhitectura peisagistică);
 • construcţia/renovarea frigiderelor, depozitelor, halelor pentru tehnică/utilaje agricole şi halelor de producere;
 • procurarea echipamentelor pentru procesarea fructelor şi legumelor (depozite frigorifice, uscătorii, producerea sucurilor, gemurilor, pastei de fructe, producerea vinurilor, distilarea, fabricarea produselor alimentare care conţin fructe şi legume);
 • înfiinţarea pepinierelor, serelor (fără încălzire, cu sisteme de încălzire bazate pe surse de energie regenerabilă);
 • panouri fotovoltaice pentru activităţi horticole;
 • instalarea sistemelor de irigare prin picurare, sisteme anti-îngheţ, antigrindină, anti-ploaie;
 • procurarea camioanelor frigorifice pentru transportul fructelor şi legumelor în stare proaspătă;
 • procurarea utilajelor şi mecanizarea procesului de îngrijire/recoltare;
 • procurarea maşinilor şi echipamentului pentru prestarea serviciilor de amenajare a teritoriului;
 • procurarea echipamentului pentru industrii conexe, tipografii, producători de ambalaje etc.;
 • procurarea echipamentului pentru întreprinderile vinicole şi de vinificaţie;
 • dezvoltarea agroturismului şi turismului vitivinicol.

Contributia beneficiarului- min. 10% din valoarea totală a proiectului investițional

Activitățile care nu pot fi finanțate

 • Plata datoriilor, taxelor și impozitelor
 • Procurarea sau arenda terenurilor de pământ
 • Procurarea, construcția, reparația amenajarea caselor de locuit
 • Procurarea clădirilor
 • Finanțarea producerii, procurării sau comercializării tutunului și produselor din tutun precum băuturilor alcoolice tari, jocuri de noroc; operațiuni cu metale prețioase
 • Procurarea pesticidelor
 • Alte scopuri neeficiente sau care nu corespund cerințelor de ocrotire a mediului
 • Nu se vor finanța subproiectele producătorilor-exportatori care vând mărfuri, lucrări sau servicii asociațiilor sau afiliaților săi, inclusiv peste hotare